Társadalmi Megújulás Operatív Program
LHH Kistérségek projektjei
„Képzés-foglakoztatás hátrányos helyzetűeknek”
Kódszám: TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0007

Címe: „Szakmát felnőttkorban”

Projektgazda: Regionális Fejlesztési Egyesület Tiszafüred
Konzorciumi partner: Tisza-tó 2005 Nonprofit Kft
Projekt tervezett összes költsége:
121.382.000 Ft


a.    A Projekt megvalósítási kezdő időpontja: 2011. szeptember 01
b.    A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2013. április 30.
c.    A Támogatási Szerződés megkötésének dátuma 2011. május
 

A projekt legfontosabb célja, hogy hozzájáruljon a kistérség munkanélküliséggel sújtott lakosságának az elsődleges munkaerő piaci elhelyezkedési esélyeinek növeléséhez. Teszi ezt egy olyan színvonalas hiányszakmákat érintő képzés révén mely igazodik a kistérség munkaerő-piaci kereslet-kínálati viszonyaihoz, az elsődleges munkaerő-piacon.
A projekt a kiírás következő részcéljaihoz járul hozzá:
•    Szakmai képzések között a hiányszakmákban történő képzések megvalósítása
•    Módszertani, felkészítő, mentorálási szolgáltatások, képzések kialakítása, biztosítása, együttműködések segítése
•    Helyi humánkapacitások megerősítése

A Tiszafüredi kistérség egyik legmeghatározóbb problémája a munkanélküliség, melynek csökkentése a helyi döntéshozók legfőbb célkitűzése. A munkanélküliségi adatokat elemezve az látszik, hogy a legfrissebb adatok szerint a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállaló-korú népességhez viszonyítva 13,1 százalék, mely közel 3 százalékponttal (30 százalékkal) magasabb, mint a megyei átlag.  A térség jelenlegi helyzetéből való kilábalás talán legnagyobb gátja a humánerőforrás tartalékok alacsony iskolai végzettsége. A munkanélküliek 50%-a alacsonyan képzett, nagyobbik részük felzárkóztatás nélkül nem tud megfelelő munkahelyet találni.
A projekt keretében 40 fő munkanélküli személy részesül négy szakmát illetően képzésben, és legalább 32 fő végzettséget tanúsító okiratot is szerez, mindezt kiegészít egy nyelvi képzés (250 órás tanfolyam) egy informatikai képzés és egy munkaerő-piaci ismeretek képzés. A tervek szerint az egyes szakmák képzései 10 fő bevonásával zajlanak.
A kiválasztott négy szakma a következő:
•    Minősített hegesztő
•    Szerkezetlakatos
•    Nehézgépkezelő
•    Kereskedelmi ügyintéző

Fontos célunk, hogy a hátrányos helyzetű munkanélküli lakosság egy része olyan minőségű szakképesítést szerezzen, amivel lényegesen könnyebb lesz az elhelyezkedése a munkaerőpiacon. A tapasztalatok szerint számos esetben a projekt során szerzett képesítésekkel (hegesztő, szerkezetlakatos, nehézgépkezelő) a külföldi munkavállalásra is számíthat a képzést sikeresen elvégző személy, így a projektbe beépült egy nyelvi képzés projektelem, az oktatott nyelv várhatóan a német lesz.
A tervek szerint a célcsoport egy részét azon munkanélküliek teszik ki, akik jelenleg közcélú foglalkoztatásban vesznek részt, akik rendelkezésre állási támogatásban részesülnek, illetve a rendszeres szociális segélyben részesülők (457 fő), a másik részét pedig a helyi munkaügyi központ által nyilvántartott álláskeresők. (110 fő).
A projekt keretében elkészül egy kistérségi feltáró tanulmány, ahol felmérésre kerül a térség munkaerő-piaci helyzete (kereslet-kínálat) különös tekintettel a hiányszakmákra, annak érdekében, hogy célzottabbá tegyék a szakmával rendelkezők tájékozódását a kistérség munkaerő-piacán. Továbbá a fejlesztés során a kistérségben megvalósul egy rendezvénysorozat, melynek célja a munkahelyfeltárás, munkaközvetítés a kistérségen belül. Ezek az állásbörzék a kistérség összes (13) településén megvalósulnak egy-egy alkalommal.
A projekt közvetlen hatásaként 32-40 fő hátrányos helyzetű kistérségben élő lakos szerez a négy ismertetett szakmában képzettséget, illetve elsajátítja a digitális írástudás alapkompetenciáit, egy alapszintű nyelvtudást és munkaerő-piaci ismereteket. A tervek szerint a képzést sikeresen elvégző személyek közül többen is sikeresen elhelyezkednek a tanult szakmában, így javul a kistérség foglalkoztatottsági mutatója. Fontos megjegyezni, hogy a város kiemelt figyelmet szentel a leendő betelepülő vállalkozások infrastrukturális hátterének biztosítására (ipari park kialakítása és fejlesztése), a projekt pedig részben biztosítja a szükséges humánerőforrást, tehát a Szakmát Felnőttkorban projekt ilyen módon is illeszkedik a város és a térség stratégiájához.
A projekt sikeres megvalósítása érdekében sor került egy tapasztalt szakmai vezető alkalmazására, aki a projekt szakmai megvalósításáért felelős. Továbbá a képzésbe bevont személyek aktivizálását, támogatását három mentor fogja biztosítani.

A térség jelenlegi helyzetéből való kilábalás talán legnagyobb gátja a humánerőforrás tartalékok alacsony iskolai végzettsége. A munkanélküliek 50%-a alacsonyan képzett, nagyobbik részük felzárkóztatás nélkül nem tud megfelelő munkahelyet találni. A köz-típusú munkák nélkül alig lehet számukra legális munkát biztosítani, ebből a csoportból kerülnek ki leginkább a szürke- és feketegazdaságban dolgozók.
A kis települések többségében a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat intézményeivel, azon túl egy-két kereskedelmi, vendéglátó egység, illetőleg mezőgazdasági vállalkozás található. Ezeknek a foglalkoztatásban betöltött szerepe elenyésző, döntően az egyéni vállalkozók, illetőleg közvetlen családtagjai részére nyújt megélhetési lehetőséget.
A térség sajnálatos jellemzője, hogy igen magas a tartósan, - legalább 1 éve folyamatosan regisztrált - álláskereső. Arányuk általában akkor is növekszik, amikor a regisztráltak száma egyébként csökkenést mutat (jelenleg 41%). Tovább rontja a helyzetet, hogy nagy többségük a képzetlen, egyébként is hátrányos helyzetű rétegből (25 év alattiak, 45 év felettiek, romák) kerülnek ki.
Másfelől a munkanélküliek között jelentős számban vannak olyanok, akiknek van szakképesítése, de vagy elavult a szakképesítése, vagy már évek óta nem gyakorolta szakmáját. Ebből adódik, hogy problémát jelent a jól képzett szakmunkások hiánya, ennek oka sokszor az iskolai képzés során a minőségi igények figyelmen kívül hagyása. A projekt főleg ennek a csoportnak kíván lehetőséget biztosítani annak érdekében, hogy frissítse szakmai tudását és a képzések végén az eddigieknél nagyobb valószínűséggel tudjon elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A projektgazda kiemelt figyelmet fordít a képzések minőségére, ezáltal biztosítva, hogy minőségi képzésben részesülő, jól képzett szakmunkások kerüljenek ki.
A projektgazda a szakmák kiválasztásakor igyekezett figyelembe venni a térségi releváns szervezetek ajánlásait.

A Tiszafüredi kistérség egyik legmeghatározóbb problémája a munkanélküliség, melynek csökkentése a helyi döntéshozók legfőbb célkitűzése. Ennek az egyik lehetséges eszköze a hiányszakmákban megvalósuló képzések lebonyolítása és a résztvevők szakmához juttatása.
A projekt alapvető célja, hogy a kistérségek foglalkoztatási helyzetének javítását célzó, fejlesztést valósítson meg. Kiemelt cél, hogy komplex, a helyi munkaerő-piaci kereslet-kínálati viszonyokhoz igazodó fejlesztés valósuljon meg, amelyek eredményeként a célcsoport tagjai tartósan képesek lesznek elhelyezkedni az elsődleges munkaerő-piacon.
A projekt keretében 40 fő munkanélküli személy részesül négy szakmát illetően képzésben, és legalább 32 fő végzettséget tanúsító okiratot is szerez, mindezt kiegészít egy nyelvi képzés (250 órás tanfolyam) egy informatikai képzés és egy munkaerő-piaci ismeretek képzés. Fontos célunk, hogy a hátrányos helyzetű munkanélküli lakosság egy része olyan minőségű szakképesítést szerezzen, amivel lényegesen könnyebb lesz az elhelyezkedése a munkaerőpiacon. A tapasztalatok szerint számos esetben a projekt során szerzett képesítésekkel (hegesztő, szerkezetlakatos, nehézgépkezelő) a külföldi munkavállalásra is számíthat a képzést sikeresen elvégző személy, így a projektbe beépült egy nyelvi képzés projektelem, az oktatott nyelv várhatóan a német lesz. A digitális alapkompetenciák megszerzése érdekében kerül sor egy IT ismeretek képzésre, ezzel is elő kívánjuk segíteni a sikeresebb munkaerő-piaci érvényesülést.
A szakmai képzések lebonyolításánál a projektgazda célja, hogy a résztvevők minőségi képzésben részesüljenek, mivel a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy hiába rendelkezik valaki egy hiányszakmák közé sorolt szakmai végzettséggel, ha annak minősége nem megfelelő, akkor jelentősen romlik az illető elhelyezkedési esélye.

A tervek szerint a célcsoport egy részét azon munkanélküliek teszik ki, akik jelenleg közcélú foglalkoztatásban vesznek részt, akik rendelkezésre állási támogatásban részesülnek, illetve a rendszeres szociális segélyben részesülők (457 fő). A másik részét pedig a helyi munkaügyi központ által nyilvántartott álláskeresők. (110 fő) Annak érdekében, hogy azon személyeket is elérjük a projekttel, akik nem regisztrált munkanélküliek és hátrányos helyzetűek, de a felsorolt két adatbázisban nem szerepelnek, igénybe vesszük a családsegítő Központ, Helyi szociális Intzémények, helyi civil szervezetek, egyházak (pl. Együtt Könyebb Civil Szervezet, Esélyt a Hátrányos Helyzetűeknek Alapítvány, Református Egyház, Szivárvány Református Gyermekotthon) támogatását és az információit. Összességében a célcsoport három meghatározott körből kerül ki:
•    Közcélú munkások, rendelkezésre állási támogatásból részesülők, rendszeres szociális segélyben részesülők (Önkormányzati adatbázis)
•    A Tiszafüredi Munkaügyi Kirendeltség adatbázisában szereplő – a fenti csoportba nem tartozó – személyek csoportja
•    Egyéb, a fenti két csoportban nem szereplő hátrányos helyzetű személyek (elérésük a családsegítő és civil szervezetek által, továbbá az oktatási intézmények vonatkozásában a kikerülő  munkanélküli pályakezdőkről információk szerzése).

A kiválasztás során a hegesztő, a szerkezetlakatos és a nehézgépkezelő képzések esetében a minimumkövetelmény az elvégzett nyolc általános iskola, az kereskedelmi ügyintéző (ügyviteli titkár) pedig az érettségi. Az első három képzést illetően a résztvevők legalább felét várhatóan azok a felsorolt adatbázisokban résztvevők adják, akik valamely fémipari végzettséggel rendelkeznek, de szakmai ismeretük már elavult (a Kirendeltség és az Önkormányzat adatai szerint a már említett célcsoportokban 110 fő rendelkezik valamilyen fémipari végzettséggel, akik közül 70 fő lakik Tiszafüreden).
A potenciális célcsoportról kutatások szerint általánosságban elmondható, hogy több mint 2/3-uk anyagi helyzete rossznak tekinthető, a megélhetés komoly gondokat jelent a számukra. Képzettségi szintjük átlag alattinak mondható, és az átlagnál lényegesen alacsonyabb azoknak a száma, akik rendelkeznek az alapvető informatikai és nyelvi ismeretekkel. A családsegítővel 1-3 havonta találkoznak ezek a problémás helyzetben lévő családok és egyének. A legtöbb hátrányos helyzetűnek pszichológusra is szükséges lenne, ez biztosítva van, viszont havonta csak egyszer, így a legtöbben nem jutnak el hozzá. Számos esetben több gyerek él a családban (több esetben beteg, illetve fogyatékos), mely tovább nehezíti az amúgy is alacsony jövedelemmel rendelkező családok életét.

A projekt képzéssel kapcsolatos elemeinek törzsét a négy hiányszakmát illető képzések adják, melyekről a projektgazda előzetesen alapos piaci kutatással fontos ismereteket szerzett, illetve előzetes ajánlatok szerzett be, ennek megfelelően a következő módon tervezi megvalósítani a képzéseket:
•    Minősített hegesztő (kb. 1 000 óra, 125 nap, 10 fő)
•    Szerkezetlakatos (kb. 1 000 óra, 125 nap, 10 fő)
•    Nehézgépkezelő (kb. 350 óra, 44 nap, 10 fő)
•    Kereskedelmi ügyintéző (kb. 800 óra, 100 nap, 10 fő)

A tervek szerint az egyes képzéseken 10-10 fő vesz részt, továbbá a fent említett óraszámok már az elméleti és a gyakorlati képzéseket is magukban foglalják. A képző intézményt közbeszerzés útján fogják kiválasztani.
Annak érdekében, hogy a képzést eredményesen befejezők adott esetben lehetőségük legyen külföldön is álláshoz jutniuk, szükségesnek tartunk egy nyelvi képzést is a projektben, ahol a cél az alapfokú nyelvtudás megszerzése (várhatóan német nyelvből). A képzés az előzetes tervek szerint 250 órás lesz.
A felnőttképzési törvény legújabb irányelveinek megfelelően fontosnak tartjuk a digitális alapkompetenciák fejlesztését a résztvevők körében, így egy 90 órás IT képzés is beépül a projektbe. Továbbá sor kerül egy munkaerő-piaci ismeretekkel kapcsolatos képzésre is, mely a tervek szerint 2-3 napot foglal magában.

 https://www.nfu.hu

https://www.esza.hu

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.