Társadalmi felelősség (CSR)

Fontos célunk közé tartozik, hogy Egyesületünk is katalizátorként működjön a térség és területfejlesztés területén. Fenti célkitűzéseket az alábbi tevékenységekkel kívánja elősegíteni:

· Bekapcsolódik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésébe, foglalkoztatásának elősegítésébe, s ezekhez kapcsolódó szolgáltatást lát el.

· Információgyűjtés és biztosítás, minden érdeklődő számára, a működési területükről.

· Tevékenységével elősegíti a térség, nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, képzési tevékenységeit.

· Hozzájárul a kulturális örökség megóvásához.

· A környezet- és fogyasztóvédelmet elősegíti.